THANH VINH CONSTRUCTION
XÂY NIỀM TIN VỮNG - DỰNG UY TÍN VÀNG

Công trình được xây dựng tại Khu công nghệ cao TPHCM

Công trình được ACSC hợp tác với tập đoàn FUJITA. Dự án qui mô rất lớn và công nghệ cao.